Wet AVG en Algemene voorwaarden

Gepubliceerd op 14 maart 2018 om 18:45

Per 25 mei 2018 wordt de AVG wetgeving van kracht.

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

verdere informatie:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

 

Onder het tabblad Algemene voorwaarden van MH Pedicure kunt u lezen wat dit voor de pedicure betekend.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.