disclaimer

Copyright
Alle rechten voorbehouden.
De gehele inhoud van deze website van MH Pedicure zijn beschermd door copyright (©MHP)

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MH Pedicure is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing.
De inhoud van deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid
MH Pedicure heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten.
Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan.
Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

MH Pedicure is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat mogelijke verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden.
MH Pedicure is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.